Breaking News

Funkcja blach – wchłanianie dźwięku oraz światła

Blachy cechują się różnorodnym poziomem przepuszczania następujących rezultatów dźwiękowych. Świadczy to, iż układ oraz rodzaje otworów warunkują możliwości dźwiękochłonne stworzonego przez nas materiału konstrukcyjnego. Najwyższy stopień przepuszczalności zapewniają rozwiązania zawierające prześwit w okolicach 50% całości materiału.

W najwyższym stopniu popularne blachy zatem cechować się będą możliwością przedostawania się danego dźwięku poza ich zakres – wypróbuj kosz spustowy rynny. Istnieje niemniej jednak dużo rozstrzygnięć zapewniających o wiele większy stopień absorbowania odgłosów. Jednym z nich jest wykorzystanie odmiennych sposobów perforacyjnych. Mogą one albowiem wywoływać takie rozbicie fal dźwiękowych, aby nie przedostawały się one do dalszych pokoi, lub dalszej okolicy.

Jesteśmy w stanie też zastosować metody wypełnienia blachy materiałami pochłaniającymi dźwięki. Tego typu produktem jest, na przykład, wełna mineralna. Zastosowanie, z jednej, wełny spowoduje, iż będziemy mieli do czynienia z bardzo dobrze wyciszonym artykułem dekoracyjnym. Proces perforowania blach ma okazję występować na rozmaitych dostępnych materiałach. Oznacza to, że nie powinniśmy korzystać z rozwiązań obejmujących wskazane parametry grubości. Wszystko zależy bo od zastosowania danego wytworu.

Oczywistym jest, iż wszelkie blachy, jakie mają odkryć się z zewnętrznych obudowach, czy detalach konstrukcji muszą znamionować się większą grubością wzmacniającą ich atrybuty jakościowe. Części wewnętrznego wyposażenia, czy detale dekoracyjne nie powinny spełniać takich samych parametrów. Możemy wtenczas dopełniać zabiegów perforacyjnych na o wiele cieńszych materiałach początkowych.

Podstawowe typy grubości blach do użytku wewnętrznego, to przedział od 0,5 mm do 1,0 mm. Tego typu surowce tworzą najcieńsze propozycje blach, jakie można łatwo kształtować i użytkować w aspekcie zabezpieczeń, lub tworzenia rozstrzygnięć meblarskich. O wiele bardziej trwałymi konstrukcjami blach są materiały o grubości od 1,0 mm do 2,0 mm. Z uwagi na to, takie blachy możemy spokojnie stosować po zewnętrznych ścianach budynków, czy urządzeń przemysłowych.

Dodaj komentarz