Breaking News

Jak podłączyć dom do sieci wodnej?

Przygotowanie placu do budowy jest kłopotliwe i na początku opatrzone nadzwyczaj rozległą ilością papierologi. Niestety nie da się tego uniknąć. Jeśli mamy już wszystko uzgodnione dotyczące zatwierdzenia projektu przyłącza wodociągowego czas najwyższy zabrać się za jego wykonanie.

Hydraulik w tym przypadku może nam służyć niezwykle właściwą radą jak oraz dzięki doświadczeniu może znać solidne, efektywniejsze rozwiązania – instalator poznań. Trzeba pamiętać, że wykop do ułożenia rur, same rury oraz złączki jak materiały związane z podłączeniem się do sieci leżą w naszej profesjonalnej kwestii. Przedsiębiorstwo wodociągowe wydaje inauguracyjne oczekiwania – z jakich materiałów może być wykonane przyłącze, na jakiej głębokości – a my musimy się do tego zastosować i wykonać przyłącze zgodnie z zaakceptowanym projektem.

Wypada pamiętać, że większość robót może być odebrane przez przedstawiciela wodociągów, więc przed zasypaniem wykopu może się skontaktować z jednostką w celu zameldowania gotowości do odbioru wykopu – słusznej głębokości. Dodatkowo warto jest na rurze rozwinąć tak zwaną taśmę znaczącą w kolorze niebieskim – umownie zaakceptowanym dla instalacji wodnych – aby w przyszłości nie było kłopotu z prawdopodobnym zerwaniem wewnętrznej sieci. Taśmę umownie umieszcza się średnio 0,5 m nad rurą, niemniej jednak nie jest to obowiązkowe i zależy od inwestora.

Co więcej hydraulik ma prawo podpowiedzieć w jaki sposób na zewnątrz- na gruncie oznaczyć powstałą instalację, żeby w przyszłości w razie awarii nie kopać na oślep tylko samemu wyznaczyć sobie gdzie idzie rura, bez błędów. W czasie doprowadzenia już rurociągu do sieci wodociągowej trzeba przygotować skrzynkę ze szczególnym kluczem i zostawić kawałek rury niezasypanej. Jest to potrzebne przy dokonywaniu nawiertki do sieci. Nawiertki nie może dokonać zwykły hydraulik, musi to być figura uprawniona do takich prac a w wielu wypadkach wskazana przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Po tych działaniach wodociągi plombują licznik, który także musimy sami zakupić i założyć, po czym dokonują tak nazywanego odbioru instalacji.

Dodaj komentarz