Breaking News

Kiedy nie znamy prawa – pomoc prawna

Rodzice na ogół potrzebowaliby dla swoich dzieci kariery prawniczej. Jednakże jednocześnie w stworzonym przez nas kraju zaufanie do adwokatów ciągle maleje. Dotyczy to także adwokatów, choć niegdyś wśród zawodów prawniczych cieszyły się najogromniejszym zaufaniem. Wynikało to z faktu, że adwokaci łączyli się z obrońcami opozycjonistów, co wywierało do nich sympatię. Po przemianach ustrojowych zauważamy to właśnie dzięki mediom, iż adwokaci bronią nie zawsze legendarnych osób publicznych. Prawnik wspomaga niemniej jednak kontrahentowi w imię prawa, wedle jakiego każdy ma do takiej obrony prawo, bez względu od własnego stosunku do popełnionego przez niego czynu.

Choć jakikolwiek mecenas ma obowiązek przestrzegać zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to jednak nie wystarcza, żebyśmy im wierzyli. Kodeks ten mówi wyraźnie, iż stosunek kontrahenta oparty jest na zaufaniu i adwokat powinien zakończyć współpracę z klientem jeśli ten stracił to zaufanie. Ciekawe, ilu mecenasów istotnie zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Starożytni jak mieli w tym przypadku rację. Nieznajomość prawa po prostu szkodzi, albowiem nie jest żadnym wyjaśnieniem, gdy popełni się czyn niedozwolony, stojący w sprzeczności z jakimś aktem prawnym. Nie sposób jednak zapoznać całego prawa obowiązującego w danym kraju. Także prawnicy specjalizują się w określonych jego dziedzinach. I tak nawet dobry adwokat z Łodzi skupia się bądź na przepisach prawa karnego, czy też na sprawach rozpatrywanych przez sądy rodzinne i tak dalej.

Zwykłemu człowiekowi niesłychanie łatwo wejść w konflikt z prawem, ponieważ, jak wspomniałam, gąszcz rozporządzeń jest w zasadzie nie do ogarnięcia. Kiedy już tak się zdarzy bezsprzecznie warto poszukać wsparcia kogoś takiego, jak adwokat. Nie tylko pomoże nam w pełni zrozumieć kłopot, w jakim się odszukaliśmy, lecz może sprawnie przeprowadzić nas przez meandry potencjalnego procesu karnego. Koszt, jaki to za sobą niesie i tak może być znacznie niższy, aniżeli bez takiego fachowego wsparcia. Adwokat ma okazję przydać się nam w najmniej oczekiwanym momencie. Należałoby znać prawo w miarę możliwości. Jednakże należałoby też zaufać fachowcowi, kiedy tak właściwie już zajdzie taka potrzeba.

Dodaj komentarz