Breaking News

Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin

Skuteczne oczyszczenie z zanieczyszczonych zawiesin jest zagwarantowane, jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych na użytek we własnym zakładzie pracy. Ścieki doprowadzone do separatora powinny zostać oczyszczone z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. Można też decydować się na separator ropopochodnych z połączonym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną odpowiadającą co najmniej stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest zgodny z wymogami zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z aktualnymi zapisami prawa. Do separatorów nie mogą zostać wprowadzone ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, a także oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Dokładne wiadomości na temat użytkowania separatorów podane są na witrynie www. Można również dowiadywać się kwestii szczegółowych od sprzedających. Kiedy okaże się to kiedyś konieczne, zaprezentowana firma zaoferuje także serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory bardzo dobrze wywiążą się ze swojej funkcji, jaką jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwią to dwa procesy: koalescencji oraz rozdziału ciał stałych. Wówczas, w efekcie przepływu ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w duże skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych i zgromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowoczesne separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, bo po przekroczeniu wyznaczonego poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Do wybrania jest kilka modeli separatorów, czyli można dopasować taki, jaki spełni jego wymagania użytkowe. Wybrane z nich mają by – pass, co zwiększa przepustowość nominalną, żeby w przypadku mocnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zaolejone.

Dodaj komentarz