Breaking News

Wnioski dzięki jakim można skompletować całościową dokumentację związaną ze sprawami komorniczymi

Wnioski dzięki jakim można skompletować całą dokumentację powiązaną ze sprawami o egzekucję dostępne są na witrynie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na stronie opublikowano najważniejsze wnioski, jakie z pewnością okażą się istotne w konkretnych sprawach. Będą to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Już na stronie głównej wskazanego specjalisty od windykacji można również przekierować się do systemu elektronicznych licytacji. Witryna komornik mikołów opracowana jest wyjątkowo precyzyjnie, czyli nie ma ryzyka, że cokolwiek zostałoby niewyjaśnione. W zakresie działalności komornika mogą znaleźć się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika należy także zajęcie majątku dłużnika oraz wykonywanie świadczeń z obrębu egzekucji alimentów.

W zakresie posiadanych kompetencji Dariusz Markocki wykonuje spis inwentarza, na podstawie jakiego sporządza później protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego albo wydaniem orzeczenia. W dodatku, jest osobą posiadającą uprawnienia do wręczenia: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz dokumentów zawierających potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmują również: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych posiada kompetencje do poprowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru całego województwa śląskiego, z określonymi wyjątkami.

Dodaj komentarz