Breaking News

Znany Księgowy – pomoc dla wszystkich przedsiębiorców

Nasze biuro rozliczeniowe Znany Księgowy powstało w 2000 r. Mamy szereg biur w całej Polsce, stanowiących nowatorskie i skuteczne rozwiązanie, do którego mają dzisiaj dostęp wszyscy nasi Klienci. Biuro podatkowe Znany Księgowy to licząca się marka z długoletnim doświadczeniem. Przy wyborze podmiotu świadczącego usługowe prowadzenie ksiąg godzi się zwrócić uwagę na jego sumienność i doświadczenie. Od dokładności, przejrzystości oraz terminowości w prowadzeniu ksiąg zależy kształt ostatecznych raportów, stosownie do których zapadają najważniejsze decyzje finansowe firmy. Dlaczego powinieneś z nami zacząć kooperację? Pomożemy w określeniu oraz realizacji celów strategicznych Twojego przedsiębiorstwa, zasugerujemy dedykowane rozwiązania na miarę oczekiwań Twojego przedsiębiorstwa, przedstawimy różne warianty strategii dla Twojego biznesu oraz zasugerujemy najlepszy, elastycznie zareagujemy na wymagania rynku, ocenimy szanse oraz zagrożenia związane z konkretnymi działaniami, dokonamy pomiaru skuteczności ewentualnych działań. W razie konieczności świadczymy fachowe doradztwo w zakresie księgowości. Dzięki właściwym decyzjom podjętym we właściwym momencie uzyskujesz przewagę nad konkurencją. Reguła ta dotyczy również obszaru księgowości i prawa podatkowego. Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie księgowości i przepisów podatkowych.

Służymy wsparciem przy wypełnianiu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oferta cenowa biura rachunkowego Znany Księgowy

Działalność biura księgowego Znany Księgowy objęta jest polisą ubezpieczeniową OC. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością polegającą na świadczeniu usług w imieniu oraz na rzecz podatników, płatników i inkasentów w zakresie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, przygotowywania sprawozdań finansowych, okresowego ustalania bądź sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wyceny aktywów i pasywów a także ustalania wyniku finansowego, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości, zbierania oraz przechowywania dowodów księgowych czy też pozostałej dokumentacji przewidzianej przez przepisy prawne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą związaną z doradztwem podatkowym: doradztwo transakcyjne i racjonalizacja podatkowa, wsparcie eksportu i importu w krajach UE, występowanie w imieniu Klienta przed organami podatkowymi i sądowymi. W naszej bogatej ofercie mieści się obsługa nabycia czy wycena przedsiębiorstw, obsługa przekształceń i procesów restrukturyzacyjnych, przygotowanie biznes planów jak również obsługa inwestycji zagranicznych na terytorium Polski. Jednakże nie zajmujemy się jedynie księgowością – zadbamy ponadto o wszystkie sprawy związane z kadrami, ubezpieczeniami i ZUS. Wyliczymy również wynagrodzenie czy przygotujemy listy płac dla pracowników. Swoje usługi wykonujemy na obszarze całej Polski. Portal Znany Księgowy zaprasza do poznania cennika i cen za usługę księgowości w kilku biurach rachunkowych. Zadzwoń do naszego biura 796490859 i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

Opinie od was

Dodaj komentarz